Đầu 0 câm đánh đề con gì, số mấy

Đầu 0 câm đánh đề con gì, số mấy