Bạc nhớ miền Bắc là gì? Thống kê & đánh lô bạc nhớ MB

Bạc nhớ miền Bắc là gì? Thống kê & đánh lô bạc nhớ MB