Phân biệt lô xiên với lô xiên quay

Phân biệt lô xiên với lô xiên quay