Dàn đặc biệt khung 3 ngày miền bắc hôm nay, hôm qua về bao nhiêu

Dàn đặc biệt khung 3 ngày miền bắc hôm nay, hôm qua về bao nhiêu