Nằm mơ thấy nhà sập, nhà bị cháy là điềm gì

Nằm mơ thấy nhà sập, nhà bị cháy là điềm gì