Mơ thấy ăn cá là điềm gì, đánh đề con nào?

Mơ thấy ăn cá là điềm gì, đánh đề con nào?